Doprava

 Spôsob platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti: 

  1.       tovar môžete platiť formou dobierky na poštu, na adresu, alebo vopred na číslo účtu SK1111000000002941007617,
  2.       zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku, iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!,
  3.       pri objednávke zo zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

    

Ceny (platba vopred, Iban code :SK1111000000002941007617) – balík na poštu
Slovensko 3,8 EUR
Ceny (platba vopred, Iban code :SK1111000000002941007617) – balík na adresu
Slovensko 4,7 EUR
Česko 7,50 EUR
EU 15 EUR
Ceny (dobierka) – balík na poštu
Slovensko 3,8 EUR
Ceny (dobierka) – balík na adresu
Slovensko 4,7 EUR
Česko 7,50 EUR
PayPal – balík na poštu
Slovensko 3,8 EUR
PayPal – balík na adresu
Slovensko 4,7 EUR
Česko 7,50 EUR
EU 15 EUR

Nad 99 EUR = doprava zdarma Slovensko