Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré vyžadujeme, využívame výlučne len pre naše potreby k vytvoreniu kúpnej zmluvy a k vytvoreniu adresy pre doručenie objednávky. Osobne údaje kupujúcich neposkytujeme tretím osobám. S poskytnutými osobnými údajmi pracujeme výhradne podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú uchované proti zneužitiu, bez prístupu tretej strany, taktiež nebudú komerčne využívané.

Pri registrácii si môžete zvoliť zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Osobné údaje a e-mailové adresy sú využívané len na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v e-shope a odosielaním prostredníctvom Slovenskej pošty.

Veľký dôraz kladieme na ochranu osobných údajov.